Reflexió entorn les activitats extraescolars

Ja tenim aquí el final de les vacances i ja estem pensant en la tornada dels nostres fills i filles a l’escola. Alhora, coincidint amb l’inici del nou curs escolar, també pensarem i planificarem -si no ho hem fet ja- en quines activitats extraescolars faran els nostres fills.

Dades del Ministeri d’Educació parlen de que més del 90% dels nens i nenes d’entre 6 i 16 anys faran alguna activitat extraescolar.

Ara bé, què us sembla si fem una petita reflexió entorn les activitats extraescolars:

Mares i pares, cada vegada estem més implicats en la criança dels nostres fills i volem donar-los de tot, especialment activitats productives. Coses que serveixin per a alguna cosa !

Fruit d’aquest interès parental, vivim un esclat d’activitats extraescolars cada vegada més variades, modernes, lúdiques i, sovint, moltes d’elles dirigides als més petits. Així, és freqüent trobar nens i nenes que participen en diverses activitats extraescolars durant la setmana que responen a les “motivacions o interessos” dels pares i mares i, més o menys a les dels fills i filles.

Ara bé, cada vegada hi ha més veus de pedagogs i experts que pensen que l’actual “boom” en la demanda d’activitats extraescolars és exagerat, alhora que adverteixen dels riscos de que els nens i adolescents tinguin agendes plenes sense espais de temps lliure per estar al parc, llegir, descansar o, simplement, avorrir-se.

En aquesta qüestió, els experts insisteixen que és molt important que les activitats extraescolars siguin una via d’alleujament de la càrrega escolar però, alhora, permeti als nens tenir prou temps lliure i estar en família. Per això les activitats després de classe, únicament haurien de substituir hores de sofà, de televisió o consola però mai de convivència familiar o responsabilitats pròpies com ara el treball escolar.

I és que és bàsic saber que un excés d’activitats extraescolars en els nens pot donar lloc a l’anomenat estrès infantil. Aquest es manifesta de diferents maneres com mals de cap, dificultat per agafar el son, falta de gana, cansament… i fins i tot pot repercutir en la impossibilitat d’expressar o controlar els seus sentiments o bé en preocupacions que no corresponen a la seva edat.

D’entre les activitats extraescolars més practicades en destaca especialment l’esport.

És ben cert que cada vegada hi ha més evidències mèdiques que avalen els beneficis de l’esport per a la salut dels més joves. A més, està provat que els nens esportistes tenen major concentració i són més equilibrats emocionalment.

Però també hi ha nens i nenes que no volen fer esport, ¿per què?

La condició de criatura sovint s’associa amb personetes que salten i es mouen sense parar per tot arreu. Però el fet que molts nens i nenes siguin petites baldufes que roden sense parar al nostre voltant, no vol dir que tots els petits siguin d’aquesta manera. Alguns, ja quan són nadons, manifesten un caràcter afable i temperat dins el bressol i fem aquell típic comentari de: “Quin nen més tranquil”.

Són nens que, quan els familiars els agafen i els maregen, encara són capaços de somriure. Aquesta demostració de prematura de calma està directament lligada a la càrrega genètica des de la seva concepció. Així, un infant que hagi nascut en una família en la que els que mare i pare fan molt esport, direm que té una probabilitat alta d’apuntar-se al tren de l’activitat física. Per contra, si el nostre fill o filla ha “caigut” en una família molt aficionada a la música i que no treu el nas al món del moviment corporal, les possibilitats que desenvolupi les capacitats musicals més que no pas les motrius són bastant elevades.

En tot cas, sigui una cosa o l’altra, mai els obligarem a fer un esport o altra activitat de manera premeditada, decidida i instaurada.

Han d’arribar a l’esport o altres activitats a partir dels seus interessos i motivacions, i els adults, en tot cas, el que sí que podem fer és oferir-los experiències a través del joc i de la seva participació en activitats que els ajudin a deixar de banda la Play o la tele, els anirà obrint les portes de l’exercici físic i el plaer emocional.

Estiu, vacances i fills

Les vacances són moments per viure en família, per compartir experiències, per gaudir i divertir-se. Pero les vacances, també haurien de permetre el descans tant dels pares com dels fills. El que esgota és pensar en tot i en tots!

Són poc més de vuitanta dies de vacances que poden arribar a donar per a molt però que sovint demanen moltes “habilitats” per part de les famílies per a poder-los gestionar.

Si fem memòria recordarem que fa uns anys -quan nosaltres érem petits- les vacances d’estiu dels que anaven a escola-institut, consistien en descansar i jugar al carrer, la platja o a la muntanya amb els amics, fent activitats no programades com anar en bicicleta, nedar, fer petites excursions i altres coses que sorgien amb molta improvisació i sense massa planificació. Actualment  com que  estan acostumats a fer, ells i nosaltres, moltes activitats extraescolars durant el curs, molts pares i mares pensem que si no tenen coses programades per fer a l’estiu, s’avorriran.

Davant el desig de molts pares i mares de treure profit de l’estiu, psicòlegs i pedagogs accentuen el necessari equilibri entre descans i estimulació dels menors i adolescents.

El més important és que nens i adolescents puguin anar sumant experiències diferents (Jaume Cela, escriptor, pedagog i mestre, ara jubilat).

Les vacances són una oportunitat per intentar millorar la comunicació i les relacions familiars. El fet d’avorrir-nos o estar sense fer activitats massa organitzades, ens servirà per desconnectar de les rutines i activar la nostra imaginació fent coses més creatives, com manualitats, fer jocs a l’aire lliure, participar en jocs de taula amb amics i familiars o d’altres activitats que no tenim temps de fer durant el curs.

Quines activitats haurien de fer durant les vacances?

Haurien de ser diferents de les de la resta de l’any, i això també inclou, com us deia, aprendre a estar avorrits, sense fer res especial. Alhora, s’aconsella que la col·laboració i participació dels pares. Com a exemple, podrien ser activitats com fer sortides familiars en bicicleta, caminades, cuinar algun plat que triïn els nens o passar una tarda gaudint d’un joc de taula. L’objectiu és que pares i mares hi participin i incentivin activitats a l’aire lliure, la comunicació persona a persona i fins i tot l’interès per àmbits més desconeguts per als fills.

Rutines i deures

Un altre gran dubte dels pares a l’hora de gestionar les vacances dels fills és si cal mantenir les rutines o és més recomanable ser flexible. La clau és l’equilibri. És important deixar clars els límits que es posen als nens evitant directrius d’autoritat. Establir rutines repartint el temps i elogiant i reforçant-lo quan respecta els contextos regulats i, alhora, cal que tingui moltes estones de llibertat que li permetin divertir-se al seu aire, fomentant la seva pròpia imaginació i creativitat.

I els deures? N’han de fer? Depèn de cada nen i del missatge que els pares vulguin transmetre. Si volem que noti que ens sentim orgullosos del seu esforç durant el curs, l’actitud més coherent és deixar-los gaudir de les vacances sense haver d’estudiar; però, si considerem que no ha acomplert les seves responsabilitats, s’hauran d’incorporar estones d’estudi en la seva rutina.

L’educació emocional a la família

En les últimes dues dècades les administracions educatives han impulsat diferents canvis curriculars que veient-ne els resultats, no han contribuït a la millora dels resultats dels alumnes als que anaven dirigits. A més, bona part dels estudis oficials, des l’Eurostat fins a l’Informe PISA, posen de manifest les grans mancances dels programes educatius a Espanya i a Catalunya.

D’altra banda, es comenta amb molta força que Finlàndia té –potser- el millor sistema educatiu del món. Un sistema educatiu en el que no es promou que els aprenentatges dels alumnes es dirigeixin a obtenir la millor “qualificació” o a ser més brillant que un altre company. Per contra, a Finlàndia, el seu mètode d’educatiu pretén enfortir l’estabilitat emocional, la seguretat en ell mateix i, per tant, potenciant l’autoconeixement.

El treball de les emocions d’un temps cap aquí, ha anat adquirint importància tant en l’àmbit de la psicologia com en l’educatiu fins al punt de convertir-se en un objectiu educatiu indispensable: l’aprenentatge d’habilitats emocionals.

Fruit d’aquest treball s’han aconseguit resultats positius en aspectes tan importants com el descens de comportaments agressius a casa o a l’escola, menor consum d’alcohol i tabac, i un menor percentatge de conductes autodestructives i antisocials.

Si hi ha un entorn on és imprescindible que es doni el desenvolupament de competències emocionals, aquest és el de la família. Els llaços emocionals tant forts que es desenvolupen entre pares i fills, fa necessari que uns i altres puguin aprendre a ser emocionalment intel·ligents. La família és doncs, el laboratori fonamental i natural per al desenvolupament integral d’una persona, també en la part emocional.

El concepte d’intel·ligència emocional es defineix com l’habilitat de canalitzar els sentiments i emocions, saber-los discriminar entre ells i utilitzar aquests coneixements per dirigir els propis pensaments i accions per poder prendre decisions intel·ligents.

La intel·ligència emocional doncs, implica conèixer les nostres emocions i pensar sobre el que sentim per tal de controlar els nostres impulsos i, alhora, ser capaços de gestionar-les adequadament i així aconseguir els nostres objectius.

Reconèixer les emocions dels altres ens permetrà gestionar positivament les nostres relacions socials. Aquesta capacitat per a reconèixer, comprendre i connectar amb les emocions alienes permet comprendre no només el punt de vista dels altres, sinó l’emoció des de la qual viuen allò que passa.

Tant si ho volem com si no, tot el que fem o el que no fem els pares té un impacte en el creixement emocional dels nostres fills i filles. La tendència educativa familiar majoritària és que els pares i les mares reproduïm el que hem viscut encara que no ens hagi agradat gaire. Ara bé, els infants aprenen per modelatge i nosaltres, les mares i els pares, som el seu model. Per això és tan important vetllar pel nostre món emocional com a pares i mares referents familiars dels nostres fills i filles.

Eduquem tal com hem estat educats pels nostres pares, avis i mestres sense sotmetre a judici allò que hem rebut

Una de les coses que més pressió exerceix sobre els fills en la seva etapa escolar són les expectatives dels pares respecte al seu futur, potser perquè desitgen que arribin a objectius que ells no van aconseguir.

Eduquem tal com hem estat educats pels nostres pares, avis i mestres sense sotmetre a judici el rebut. Tant si ho volem com si no, tot el que fem o el que no fem els pares té un impacte en el creixement emocional dels nostres fills i filles. La tendència educativa familiar majoritària és que els pares i les mares reproduïm el que hem viscut encara que no ens hagi agradat gaire. Ara bé, els infants aprenen per modelatge i nosaltres, les mares i els pares, som el seu model. Per això és tan important vetllar pel nostre món emocional com a pares i mares referents familiars dels nostres fills i filles.

No hi ha receptes màgiques ni solucions de manual. No hi ha un “interruptor” que podem pitjar quan alguna cosa no funciona bé. Tan sols observació, escolta, intuïció, diàleg i preguntes que serveixen perquè els progenitors trobin la solució als seus conflictes per ells mateixos.

Perquè el primer que han de tenir en compte els pares a l’hora d’abordar l’educació dels seus fills és que ells mateixos tenen una bona part de la responsabilitat del que els passa i que disposen dels recursos necessaris per canviar la seva realitat i aconseguir els objectius que es proposen.

Quan una mare o un pare tenen un problema amb el seu fill o filla, solen pensar que la causa del conflicte es troba en el nen. Però quan a través del coaching comencem a valorar les actituds i comportaments que tenen amb ell, ens adonem que la causa del conflicte, moltes vegades, és l’enfocament que la mare o el pare donen a l’educació dels seus fills.

El coaching familiar és una eina que ens permet analitzar la situació que genera neguits, abordar-la des d’una altre perspectiva i descobrir les pròpies potencialitats dels membres de la família (pares i fills).

Fills de disseny & Hiperpaternitat

En aquest sant Jordi, es vendran milers de llibres. Uns seran d’entreteniment, altres d’autoajuda i de ben segur que n’hi haurà un bon grapat que compraran mares i pares que volen millorar en les seves habilitats en la criança i educació dels seus fills.

En aquests llibres-manual, sovint uns autors contradiuen les tesis exposades per altres o bé les copien i refregeixen. “Hi ha mercat”. Un mercat triomfa quan canalitza un desig, i aquests continguts, presentats com a coneixement científic, et diuen que el teu fill pot ser exactament com tu vulguis i que per aconseguir-ho, només cal motivar-los, guiar-los, modelar-los.

Mites educatius que posen molt nerviosos els pares

Eva Millet, periodista i autora del llibre “Hiperpaternidad”, ens explica com el fill és el gran projecte vital», és l’obra mestra a la que hi dedicarem tot el nostre esforç.

Un d’ells és que el nen neix amb el cervell en blanc i aprèn com una esponja. Aquesta premissa és una mina!!! Tot està per fer i els pares poden modelar/dissenyar els fills al seu gust. Però, que el cervell neixi d’aquesta manera no implica que puguem omplir-lo del que vulguem ni triar l’ordre i el gust amb que els nostres petits guiaran la seva atenció.

Els nens -contra el que es creia anys enrere- són selectors nats d’informació, i per tant, neixen amb un mecanisme natural d’aprenentatge. El psicòleg Álvaro Bilbao ho sintetitza explicant que un nadó quan neix, té gairebé tots els cent mil milions de neurones que tindrà quan sigui adult. Ara bé, la principal diferència entre el cervell d’un nen i el d’un adult són els trilions de connexions que hauran fet entre si, i que, al final, constitueixen l’aprenentatge i l’experiència que anirà adquirint.

Un altre mite és que han d’aprendre molt i aviat!!! És el moment en què el nen ha d’aprendre música, idiomes, practicar algun esport que el faci estar sà, … Ha de ser un crac !!!

La hiperpaternitat va lligada a la hiperocupació, a la que Eva Millet anomena agendes de ministre: els estem posant a fer extraescolars molt precoçment i a fer-ne moltes. Estem menystenint el patrimoni més valuós de la infància, el temps per jugar. I és que com diu Eva Millet, la hiperpaternitat veu el joc com una pèrdua de temps, un temps importantíssim per al seu desenvolupament i que a més, és un dret reconegut per les Nacions Unides.

Hi ha una tensió entre el desig patern de crear un món innocu per als seus fills, sense friccions, allunyat de tota possibilitat de dolor i adaptat plenament a la seva sensibilitat (a la sensibilitat que ells tracten de dissenyar) i el món real, extern, escolar. Fan valer interessadament allò que: tots els nens són especials i cal protegir la singularitat del nen.

La hiperpaternitat és marcatge, hiperprotecció, submissió als desitjos del nen, intromissions a l’escola, individualització, aïllament …

Millet ho atribueix, entre altres coses, al moment hipercapitalista que vivim: ja no prenem un cafè, prenem un cafè moca o amb llet de civada o estèvia. I això mateix, també succeeix amb la criança dels fills. L’excés d’oferta sumada al perfeccionisme dels progenitors produeix el factor de la incertesa.

Excés Oferta + Perfeccionisme Progenitor = Factor Incertesa   (EO+PP=FI)

És així com hi ha mil mètodes, llibres i fins i tot una universitat sobre la criança dels fills. Tots amb aquesta idea subliminal: que el que tu facis marcarà al teu fill i serà fonamental per a que triomfi o no.

I què és doncs la hiperpaternitat?

És un sistema de criança basat en una atenció excessiva als fills. El nen més que mai és el rei de casa, sap que se li dona tot. I els pares estan supeditats als desitjos dels infants.

Els hiperpares resolen sistemàticament coses que els fills podrien fer per ells mateixos i fins i tot s’anticipen als seus problemes, el que provoca un cert estrès familiar.

Es fa amb bona intenció, però amb aquest gest ens estem carregant el procés d’adquisició d’autonomia dels fills. Els estem dient que ells no poden.

D’altra banda, avui els nostres fills i filles s’han convertit en “intocables”. Ningú pot dir res del nostre fill, és intocable, i el pare o mare són el seu escorta. I com a tal, protegeixen els fills de totes les pors. És així com es maquillen i oculten pors.

Com a pares no els hem de sobre protegir, sinó ajudar-los a saber enfrontar a aquestes pors. Exercir una paternitat més relaxada deixant-los més al seu aire i confiar més en ells i les seves habilitats. Una criança en la que predomini més el sentit comú i l’adquisició de responsabilitats.

 • Eva Millet, periodista i autora del llibre “Hiperpaternidad” i Alvaro Bilbao,  Neuropsicòleg, conferenciant i divulgador són autors de diverses publicacions que poden donar-nos més informació.

Perquè els nens són tant impacients?

Les habilitats socials i emocionals dels nens actuals han empitjorat si ho comparem amb els de fa uns anys enrere i juntament amb el seu comportament. Els nens d’avui esperen més però fan menys.

Com a exemple, podem dir que ara a l’escola es detecten més nens amb dificultats per aprendre i mantenir-se atents. Així mateix, a casa tenen menys paciència i menor tolerància a la frustració. Volen que les coses es resolguin en el moment i esperen que els altres els resolguin els seus problemes.

Si aquest és el vostre cas, si teniu o patiu situacions com les descrites és moment de replantejar-vos la vostra manera de criança. És hora d’aturar-vos i pensar com esteu educant als vostres fills i filles doncs les decisions que prenguem avui, afectaran el seu futur.

Vegem algunes recomanacions:

1. Torna a connectar amb els teus fills. Dedica una part del teu temps a cadascun dels teus fills (al menys, vint minuts al dia). SENSE mòbil, SENSE iPad, SENSE televisió. Deixa que el teu fill o filla triï l’activitat.

2. Deixa que s’avorreixin. Què passaria si en comptes de tenir als nostres fills ocupats i evitar que s’avorreixin, simplement DEIXEM que s’avorreixin? No els ofereixis una alternativa per mantenir-se ocupats, no t’ofereixis a portar-los enlloc. Només deixa’ls que “s’avorreixin”. Observa com això el porta a crear la seva pròpia diversió i com la seva necessitat de gratificació immediata s’esvaeix.

3. Evita donar recompenses per a que faci les coses. Què em donaràs si em porto bé “.” Què obtinc per endreçar/netejar la meva habitació?

La vida real no funciona amb bonificacions immediates. No rebran cap bonificació o temps lliure perquè hagin fet la seva feina a temps. És preferible que aprenguin que la vida NO SEMPRE és divertida, sinó que depèn molt del que tu mateix fas.

4. Parla amb ells. Passa l’hora de sopar, passa temps parlant amb ells al cotxe, a casa o al parc. Deixa momentàniament tot el que estiguis fent quan els teus fills arribin de l’escola i PARLA amb ells durant uns minuts (aprèn el que els està passant a les seves vides) Sopeu sense la tele, amb el telèfon ben llunya en alguna cosa.

 5. Dona’ls responsabilitats. Les tasques rutinàries són molt més que només netejar. Cal tenir en compte que les responsabilitats augmentaran la seva autoestima. Les rutines els ensenya com treballar. Els ensenya a encarregar-se de les coses. Els ensenya a ser part d’alguna cosa més gran que ells mateixos.

“Per desenvolupar una alta autoestima, una persona necessita un propòsit.

6. Posa’ls límits. Els nens necessiten límits per créixer, crear lliurement i aprendre tot desenvolupant la seva autonomia i habilitats socials. L’absència de límits i normes a l’entorn familiar, pot portar conseqüències negatives per a la seva educació.

7. Estableix “límits electrònics” a casa. Posa normes simples sobre la tipologia dels jocs i els horaris permesos.  

8. Fomenta i practica una comunicació oberta. Fes-los saber que hi ets, que t’interessa el que t’expliquen. “Si alguna vegada et sents trist o t’oblides d’alguna cosa acudeix a mi”.

9. Aparca el teu telèfon. Estableix una norma que limiti  les TEVES distraccions quan els seus fills estiguin a casa. Els nens necessiten sentir aquesta connexió amb els pares.

10. Ensenya’l amb l’exemple. Si voleu que el vostre fill canviï, primer vosaltres heu de fer un canvi. Mostreu-li als vostres fills quines son les vostre prioritats. Deixa que el teu fill et vegi llegir un llibre, rentar els plats, preparar el sopar, tenir converses on es miri a la persona als ulls.

Què volem ser? Pastanaga, ou o cafè? Nosaltres decidim…

Avui, tot fullejant contes, m’he trobat amb aquest i m’ha semblat interessant per a explicar i ajudar a reflexionar sobre la flexibilitat i l’adaptabilitat que ens permeti continuar essent com som, però també sabent-nos adaptar a allò que es necessitem en la nostra realitat i així  atendre allò que ens passa en el present però també, per saber encarar el futur.

Hi havia una vegada una filla que parlant amb el seu pare li deia que ja n’estava farta de les dificultats que es trobava a la vida, dels impediments que no la deixaven avançar, de les frustracions del dia a dia i que un cop solucionava un problema ja n’apareixia un altre. Tot això  l’havia portat a pensar en  tirar la tovallola i deixar-se caure per un pou fosc i profund.

El seu pare, un xef de cuina, la va dur al seu lloc de treball i li va dir: Avui farem un experiment.

Va agafar tres cassoles, les va omplir d’aigua i les va posar a foc fort fins que van començar a  bullir. En una hi va posar una pastanagues, en l’altra ous i a la darrera uns grans de cafè. Les va deixar bullir sense dir cap paraula. La seva filla va esperar impacientment pensant  què estava fent el seu pare. Després d’uns 20 minuts el pare va treure les pastanagues i les va posar en un plat, va treure els ous i els va posar en un altre plat i finalment va colar el cafè i va el va posar en un altre recipient.

Aleshores li  va dir a la seva filla:

   -Què hi veus?

La filla li respon:

   -Pastanagues, ous i  cafè.

El pare li va demanar que s’apropés i que toqués les pastanagues. Ho va fer i va notar que eren molt toves. Després li va demanar que toqués un ou i el trenqués. Després de treure la closca va observar que l’ou era dur. Finalment li va demanar que provés el cafè. Ella va somriure mentre gaudia del seu aroma.

La filla li va preguntar:

   -Que significa això, pare?

El pare li va explicar que els tres elements havien estat enfrontats a la mateixa adversitat: aigua bullint, però havien reaccionat de forma diferent.

   -La pastanaga havia arribat a l’aigua forta i dura, però després de passar per l’aigua bullent s’havia tornat dèbil i fàcil de desfer. L’ou havia arribat a l’aigua fràgil, la seva fina closca protegia un interior líquid, però després d’estar en aigua bullint, el seu interior s’havia endurit. Els grans de cafè       en canvi eren únics, després d’estar a l’aigua bullint, havien canviat l’aigua. Quin ets tu? -Li va preguntar a la seva filla.

Quan les adversitats truquen a la teva porta, com respons? Ets una pastanaga que sembla forta però davant l’adversitat i el dolor et tornes dèbil i perds la fortalesa?

Ets l’ou que comença amb un cor mal·leable i fràgil? Però després d’una adversitat t’has tornat dur i rígid. Per fora et veus igual, però estàs amargat i aspre, amb un esperit i un cor endurit.

O ets com un gra de cafè? El cafè canvia amb  l’aigua bullent, l’element que li causa dolor. Quan l’aigua arriba al punt d’ebullició el cafè agafa el seu millor sabor. Si ets com el gra de cafè, quan les coses es posen pitjor tu reacciones millor i fas que les coses del teu voltant millorin.

Com volem que siguin els nostres fills? Pastanagues, ous o cafè? Nosaltres decidim…

Mòbils, tablets i consoles. Mainaderes tecnològiques?

En els darrers anys, la forma en que ens comuniquem amb el nostre entorn ha fet canvis importants, sobre tot entre les persones joves. Si anys enrere la manera de comunicar-se era bàsicament a través del llenguatge oral i escrit amb converses presencials tipus carta-email o via telefònica, les noves tecnologies han anat desplaçant el llenguatge oral i ha anat posant en el primer lloc dels sistemes de comunicació, el llenguatge escrit. En aquest sentit, sistemes nous de comunicació com el Watts’app, Facebook o Instagram han reactualitzat la manera de comunicar-nos, sobretot entre els joves.

En aquest sentit, estudis recents de la Unió Europea expliquen que gairebé el 22% dels adolescents espanyols estan en risc de desenvolupar conductes additives relacionades amb internet per causa de l’ús abusiu de les xarxes socials, cosa que situa Espanya al capdavant d’Europa i, alhora revela que l’1,5% dels joves d’entre 14 i 17 anys pateixen aquesta addicció amb pics de “connexió” de fins a 3 hores de mitjana.

            A Catalunya, un adolescent de 15 anys es passa gairebé 3 hores diàries connectat a les xarxes entre setmana. Una xifra superior a l’espanyola.

Segons alguns experts, sembla encertat considerar que un ús setmanal superior a 20-28 hores (3-4 hores diàries) es pot considerar un ús excessiu. Així, de donar-se aquesta circumstància, estaríem parlant del que s’ha batejat com “síndrome de l’addicció a internet”.

Els adolescents doncs, són un dels objectius principals de l’economia digital cosa que provoca que cada vegada són més addictes a la dopamina que els proporcionen les recompenses que es reben a través de les xarxes socials i els jocs. La dopamina, es una substància coneguda com a “hormona de la felicitat”. Segons expliquen els experts, cada cop que tenim un “like” a les xarxes socials el nostre cervell rep una dosi de dopamina coneguda com “l’hormona de la felicitat”,  i això ens produeix una sensació de benestar. És per això que ens enganxem a les pantalles i ens costa tant no estar pendents del mòbil.

Els principals líders de la indústria de les xarxes socials, reconeixen que l’ús de les xarxes socials es basa en el funcionament del cervell i, en particular en els circuits neurals de la recompensa. D’altra banda, també han evidenciat com el 82,6% dels joves no pot controlar l’ús de les xarxes socials i que el 79,6% retarda les seves activitats diàries per passar temps en plataformes online.

Quins són els símptomes d’aquest tipus d’addicció

L’addicció a la tecnologia no genera dependència a una substància química i, per tant, no implica una vinculació  física sinó totalment psicològica. Amb tot però, si que podem trobar directament relacionada la falta de son, cosa que implica fatiga i, a mig termini, debilitació del sistema immunològic, alteracions del rendiment escolar, de la concentració i, fins i tot, es poden observar problemes d’agressivitat si li intentem retirar o controlar l’ús del mòbil, tablet o consola.

A més, alguns del problemes psicològics derivats d’un ús molt intens de les xarxes socials poden ser: disminució de la comunicació dins el nucli familiar, increment de la sensació de soledat i depressió, alteracions de l’humor i irritabilitat o, aïllament de l’entorn (familiar, social, professional, acadèmic…).

Internet i el conjunt de xarxes i jocs socials tenen múltiples beneficis i ben utilitzats poden tenir múltiples usos a nivell educatiu, d´obtenció d’informació, de comunicació amb altres persones o com a eina de treball doncs permet col·laboracions sense haver d´estar present físicament,…

 
 Les xarxes socials no estan exemptes de riscos essent-ne un grup especialment vulnerable els adolescents.

Per acabar, cal dir que les xarxes socials i internet són una eina molt útil però amb riscos potencials que han de ser coneguts per pares i fills i filles. No es tracta de prohibir. Es tracta de fer-ne un ús mesurat i adequat. Aquesta situació suposa un nou repte per a tots: família, centres educatius, empreses, institucions públiques i professionals de la salut. És necessari doncs, garantir els drets dels menors i adolescents i la necessitat d´educar tot protegint-los dels riscos potencials que generen. Per això és tan important que els menors entenguin que la seva forma d´actuar a les xarxes i en general a internet, poden marcar el seu futur personal i professional.

Us deixo aquí un recull de propostes a tenir en compte en l’ús de les xarxes socials:

 • Vetlleu per a que els vostres fills no facin servir Watt’s, Facebook o Instagram quan estiguin tristos doncs, segons els experts, empitjorarà encara més el seu estat d’ànim.
 • Elimineu de la pantalla principal del mòbil o tablet, les app’s de les xarxes socials. Així la “temptació” d’entrar-hi serà menor.
 • Desactiveu les notificacions.
 • Calculeu el temps que es passa mirant les xarxes, segurament us adonareu que és massa i començareu a reduir les hores que hi dedica. Pacteu un temps de “connexió” i tingueu un rellotge a prop i visible.
 • No s’ha de potenciar mai el sistema de mainadera tecnològica . Per això, no es recomanable que el primer joc estimulant sigui a través del mòbil o la tablet. És molt importat que els fills estableixin relacions amb els companys i amics i que toquin i experimentin amb el món real.
 • Finalment, es recomana que els menors de dos anys no juguin amb cap pantalla. Alhora, cal limitar-ne l’ús a un màxim d’una hora al dia, sempre supervisats per un adult i mai abans d’anar a dormir.

Ah, i sobretot, mares i pares hem de donar un bon exemple doncs de mitjana, els grans mirem el mòbil una trentena de vegades al dia!

Avui anem al metge. Por a la bata blanca en els nens.

Sovint els pares patim pels nostres fills quan veiem que tenen por a les persones que porten bata blanca quan anem a la visita del metge i, en general, a tot allò relacionat amb consultes sanitàries o visites a l’hospital.

Visitar al metge a vegades no és una cosa agradable, especialment pels nens petits doncs suposa afrontar una situació desconeguda o bé, massa coneguda en la que el record d’anteriors visites s’associa al dolor, a una separació dels pares per a certes proves mèdiques, a la intranquil·litat davant de persones estranyes. En definitiva, per la imaginació desbordada que tenen els infants.

Sovint quan li comentem als nostres fills petits que anem al metge, apareix un cert estat de neguit i fins i tot plors i poques ganes d’anar al metge. Aquestes situacions, a més de suposar moments de tensió als pares i professionals pot dificultar els diagnòstics o fins i tot, alterar els resultats de proves mèdiques doncs els símptomes es poden confondre.

És allò conegut com la ‘hipertensió de la bata blanca’ que fa que la pressió arterial pugi notablement en el moment en què es visita el metge, i torna a nivells normals només sortir de la consulta.

En definitiva, les bates blanques imposen, si més no, respecte. I per ajudar als nostres fills a superar aquesta por hem de normalitzar la situació i donar-los, explicacions que els tranquil·litzin.

D’altra banda, des del propi àmbit sanitari ja s’estan duent a terme diverses iniciatives perquè els petits ho portin millor. Així, s’han començat a veure com els metges ja no sempre porten bata blanca o unicolors, com els casquets o protectors són de colors diversos i fins i tot, podem veure metges o infermeres mig disfressats de pallasso.

Per ajudar-vos en aquestes situacions, us proposo algunes pautes que puguin ajudar a fer més planera la visita al metge.

Digues-li la veritat – No l’enganyis: és millor fer-li saber al nen amb una certa antelació -no més de dos dies- per tal que es pugui preparar i perquè no s’emporti una desagradable sorpresa i se senti traït.

Respon als seus dubtes: podem ajudar als nostres fills a que ens preguntin si li farà mal el que li han de fer, o com explicar-li al metge com se sent. Per això, podem informar-nos prèviament de les proves que li faran i explicar amb un llenguatge entenedor.

Destaca allò positiu del metge: explica-li que el metge el curarà i que gràcies a ell no li farà mal la panxa, o que li traurà els mocs i la tos. Parla-li del metge pel seu nom, això li resultarà més familiar i proper.

Dona-li exemple de tranquil·litat: els pares i les mares som el mirall dels nostres fills; si nosaltres ens mostrem inquiets, el nostre neguit li encomanarem a ells. Així, si et fan por les agulles, o et poses nerviós amb el que li puguin fer al teu fill, millor recorre a una altra persona perquè l’acompanyi.

Parla-li sovint: quan sigueu a la consulta i mentre el metge li faci les proves, parla-li, acarona’l i distreu-lo (això li donarà més seguretat i estarà més tranquil).

Fes que relacioni amb naturalitat amb el personal sanitari: quan el metge o infermera preguntin al nen, animeu-lo a que contesti. Això ajudarà a establir una relació de major proximitat, i fins i tot de confiança.

Destaca el seu bon comportament: felicita’l pel seu bon comportament en acabar. Per contra, si s’ha enfadat o ha plorat, procura no renyar-lo sinó animar-lo tot destacant aquelles coses que hagi fet bé.

Any nou, propòsits nous !!!

Ja hi som!, Ja ha arribat el nou any! Un festiu més, que haurem sopat abundosament i de ben segur haurem pensat en fer nous propòsits per aquest nou any.

Però ……, tot no és tant bonic com ens ho pinten (o ens ho pintem)!!! Fins i tot, pot ser perjudicial per a nosaltres mateixos, marcar-nos uns objectius i després no poder-los complir.

Si bé és cert que molta gent en el canvi d’any es fa nous propòsits, aquests desitjos de canvi també els podríem tenir qualsevol dia de l’any. Potser doncs, ens deixem portar -una vegada més- per la inèrcia costumista i, perquè no, consumista i formulem any rere any uns desitjos que difícilment podrem assolir.

De fet, diuen les estadístiques (n’hi ha per tot) que el dia 12 de gener de cada nou any, és el dia que més gent renuncia als seus nous propòsits i només un 8% fa realitat els seus propòsits. Fer exercici, anar al gimnàs, perdre pes, …. són alguns dels desitjos-objectius més comuns pel nou any però 1 de cada 4 no serà capaç de complir amb els seus propis objectius. Amb el nou any, els gimnasos augmenten un 70% les seves inscripcions però el mes de març, el 90% dels nous inscrits hauran abandonat el seu objectiu.

El què es cert es que si sentim la “necessitat” de fer-nos nous propòsits, de marcar-nos nous objectius, ho podem interpretar com que hi ha alguna cosa que no ens acaba d’agradar. Que volem millorar. Perfecte !

El problema no es tant la força de voluntat sinó el tipus de propòsits. Potser del que es tracta no es tant de No fer-nos propòsits, sinó de marcar-nos objectius més petits, més assumibles i assequibles. Potser estem una mica obsessionats en ser millors persones, en superar-nos, en sobresortir, en reinventar-nos. Els propòsits han de ser clars, amb una motivació real.

I una manera, potser, més fàcil de fer-ho és revisant-nos cada nit quan anem a dormir. Repensant com ha anat el dia, què hem fet, què podem millorar i què volem fer demà.

I amb els fills?

El sistema hauria de ser el mateix. Objectius i propòsits adequats a nosaltres i a ells. Tinguem en compte les nostres rutines quotidianes com treballar, anar a comprar, fer els àpats, rentadores, neteja, …… Bufffffff!!! Però tinguem en compte als nostres fills, la seva edat, les seves necessitats i prioritzem. Segurament, això darrer, serà la part més difícil. Saber prioritzar les nostres necessitats i rutines amb les dels nostres fills.

Per ajudar-vos a aconseguir els propòsits d’aquest nou any, us deixo aquí cinc propostes que crec són senzills, raonables, assumibles i assequibles:

 1. Col·laborar en les tasques de la llar: Per descomptat, un propòsit que ens hem de fer és el de contribuir junts al manteniment de casa. Aquest propòsit ensenya als fills a assumir petites responsabilitats per a col·laborar amb la família.
 2. Ordenar l’habitació després de jugar: Quan els proposes una responsabilitat, els vostres fills adquiriran un hàbit: l’ordre.
 3. Arreglar les coses a través del diàleg: Tots sabem que la comunicació és l’eina més important que tenim al nostre abast a l’hora de solucionar els conflictes que puguin sorgir. No obstant això, en ocasions, moguts per l’estrès o les preocupacions, deixem de costat el parlar i optem per fer ús de la imposició o fins i tot dels crits. Proposem-nos doncs, establir com a propòsit que puguem resoldre parlant les qüestions que ens neguitegen.
 4. Busquem temps: Excepte en els diferents períodes de vacances, és molt complicat que pares i fills puguin passar junts el temps que els agradaria. Els adults tenim agendes laborals molt atapeïdes i els nostres fills, múltiples activitats extraescolars. Malgrat tot, és important que fem l’esforç de trobar diàriament una estoneta per compartir impressions i conèixer què passa en la vida dels seus éssers estimats.
 5. L’hora del dinar o de sopar és “sagrada”: D’aquí que un darrer propòsit sigui acordar que els àpats es comparteixen entre tots, en la mesura que sigui possible, per tal de compartir el dia a dia, què ens ha passat, què sentim o què pensem. Ara bé, per això, el que s’ha d’establir és que l’hora dels àpats han de ser totalment lliures de tecnologia per així, fomentar la conversa familiar.