Mediació i Coaching Familiar i Educatiu

 Fer de Pares ofereix diferents tipus de suports

Mediació familiar

 • Gestió de dificultats de convivència.
 • Dificultats parentals i/o educatives amb els fills.
 • Límits i autoritat.
 • Violència i agressivitat.
 • Dol o pèrdues afectives.
 • Afrontament de separacions

Coaching amb “NINI’s

 • Dificultats educatives amb adolescents

Comunicació eficaç

 • Gestió de problemes de comunicació entre els membres de la família.
 • Abordatge de tensions familiars derivades de l’atenció a persones dependents, la gestió patrimonial, ….

Gestió i resolució de conflictes

 • Entre els membres de la família, intergeneracionals, ….
 • Millora de l’autoestima.
 • Desenvolupament d’habilitats per a saber superar bloquejos.
 • Habilitats per a l’afrontament de processos de canvi

Gestió de dificultats educatives

 • Pautes i tècniques per al reforç de l’atenció i la concentració.
 • Hàbits d’estudi i de treball. Tècniques d’estudi.
 • Rutines d’esforç i disciplina

Orientació en pedagogia educativa i familiar

 • Assessorament  
 • Habilitats per a l’afrontament de processos de canvi.
 • Solucions per a la millora dels aprenentatges i el rendiment acadèmic.
 • Tractament de les dificultats d’aprenentatge

 Treballem en sessions setmanals, quinzenals o mensuals en funció de la demanda, la problemàtica i l’evolució del cas.

S’ofereix entrevista inicial, proposta de treball, intervenció, arbitratge o mediació i, si cal, derivació a un servei específic (psicòleg, advocat, …). En el cas del treball amb nens petits, es proposarà establir dinàmica de treball en contacte amb l´escola així com, entrevistes periòdiques amb els pares.

Fer de Pares us ofereix un servei professional i personalitzat com a pas alternatiu o previ a la teràpia psicològica i que el podem fer a casa o en un despatx.