Reflexió entorn les activitats extraescolars

Ja tenim aquí el final de les vacances i ja estem pensant en la tornada dels nostres fills i filles a l’escola. Alhora, coincidint amb l’inici del nou curs escolar, també pensarem i planificarem -si no ho hem fet ja- en quines activitats extraescolars faran els nostres fills.

Dades del Ministeri d’Educació parlen de que més del 90% dels nens i nenes d’entre 6 i 16 anys faran alguna activitat extraescolar.

Ara bé, què us sembla si fem una petita reflexió entorn les activitats extraescolars:

Mares i pares, cada vegada estem més implicats en la criança dels nostres fills i volem donar-los de tot, especialment activitats productives. Coses que serveixin per a alguna cosa !

Fruit d’aquest interès parental, vivim un esclat d’activitats extraescolars cada vegada més variades, modernes, lúdiques i, sovint, moltes d’elles dirigides als més petits. Així, és freqüent trobar nens i nenes que participen en diverses activitats extraescolars durant la setmana que responen a les “motivacions o interessos” dels pares i mares i, més o menys a les dels fills i filles.

Ara bé, cada vegada hi ha més veus de pedagogs i experts que pensen que l’actual “boom” en la demanda d’activitats extraescolars és exagerat, alhora que adverteixen dels riscos de que els nens i adolescents tinguin agendes plenes sense espais de temps lliure per estar al parc, llegir, descansar o, simplement, avorrir-se.

En aquesta qüestió, els experts insisteixen que és molt important que les activitats extraescolars siguin una via d’alleujament de la càrrega escolar però, alhora, permeti als nens tenir prou temps lliure i estar en família. Per això les activitats després de classe, únicament haurien de substituir hores de sofà, de televisió o consola però mai de convivència familiar o responsabilitats pròpies com ara el treball escolar.

I és que és bàsic saber que un excés d’activitats extraescolars en els nens pot donar lloc a l’anomenat estrès infantil. Aquest es manifesta de diferents maneres com mals de cap, dificultat per agafar el son, falta de gana, cansament… i fins i tot pot repercutir en la impossibilitat d’expressar o controlar els seus sentiments o bé en preocupacions que no corresponen a la seva edat.

D’entre les activitats extraescolars més practicades en destaca especialment l’esport.

És ben cert que cada vegada hi ha més evidències mèdiques que avalen els beneficis de l’esport per a la salut dels més joves. A més, està provat que els nens esportistes tenen major concentració i són més equilibrats emocionalment.

Però també hi ha nens i nenes que no volen fer esport, ¿per què?

La condició de criatura sovint s’associa amb personetes que salten i es mouen sense parar per tot arreu. Però el fet que molts nens i nenes siguin petites baldufes que roden sense parar al nostre voltant, no vol dir que tots els petits siguin d’aquesta manera. Alguns, ja quan són nadons, manifesten un caràcter afable i temperat dins el bressol i fem aquell típic comentari de: “Quin nen més tranquil”.

Són nens que, quan els familiars els agafen i els maregen, encara són capaços de somriure. Aquesta demostració de prematura de calma està directament lligada a la càrrega genètica des de la seva concepció. Així, un infant que hagi nascut en una família en la que els que mare i pare fan molt esport, direm que té una probabilitat alta d’apuntar-se al tren de l’activitat física. Per contra, si el nostre fill o filla ha “caigut” en una família molt aficionada a la música i que no treu el nas al món del moviment corporal, les possibilitats que desenvolupi les capacitats musicals més que no pas les motrius són bastant elevades.

En tot cas, sigui una cosa o l’altra, mai els obligarem a fer un esport o altra activitat de manera premeditada, decidida i instaurada.

Han d’arribar a l’esport o altres activitats a partir dels seus interessos i motivacions, i els adults, en tot cas, el que sí que podem fer és oferir-los experiències a través del joc i de la seva participació en activitats que els ajudin a deixar de banda la Play o la tele, els anirà obrint les portes de l’exercici físic i el plaer emocional.