Els hàbits a casa

Els hàbits són pautes i rutines que ajuden als nens a estructurar-se i orientar-se en la seva vida quotidiana. Així, fomenten l’autonomia, ajuden a generar seguretat i augmenten l’autoestima doncs són  oportunitats d’aprenentatge tot afavorint l’adquisició de la noció i estructuració del temps.

Per tot plegat, ja des del seu naixement, pediatres, mestres i educadors, recomanen  motivar-los en l’adquisició de rutines d’alimentació, descans o higiene.

El treball dels hàbits  ha de ser una feina compartida  amb els membres de la família doncs el valor educatiu dels hàbits i activitats (d’ordre, alimentació, higiene o descans) implica la necessitat de programar-ho amb responsabilitat de manera que es pugui afavorir al màxim la participació del nostres fills i, alhora, garantir un bon procés d’aprenentatge i desenvolupament.

Quines són les responsabilitats. Quadre